Nastavení cookies

Na této stránce najdete souhrn nastavení cookies, které jsou používány na webu klient.czechtrade.cz

Následuje souhrn několika nejdůležitějších cookies, které náš systém (redakční systém Kentico) může ukládat ve vašem prohlížeči podle toho, jak s webem pracujete. Předkládáme také jejich rozdělení, původ, účel a platnost.

CookieÚroveňPlatnostVydavatelPopis
CMSCookieLevelNezbytné1 rok    KenticoNastavuje uživatelem povolenou úroveň cookies. (nezbytné / všechny) 
ASP.NET_SessionIdNezbytnésession.NETSession ID aktuálního uživatele - bezpečnostní cookie. 
CMSCsrfCookieNezbytnésessionKenticoUkládá bezpečnostní token pro validaci formulářových dat požadavků zaslaných metodou POST na server. Chrání před Cross site request forgery
CMSPreferredCultureNezbytné1 rokKenticoUpřednostňovaný jazyk webu. 
.ASPXFORMSAUTHNezbytnésession.NETUkládá zašifrovaný autentifikační tiket přihlášení uživatele. 
KenticoCookiePolicyTestNezbytné1 minutaKenticoDummy cookie sloužící k otestování povolení použití cookies třetích stran v prohlížeči uživatele. Nemá žádnou další informační hodnotu. 
CMSPreferredUICultureVšechny1 rokKenticoUpřednostňovaný jazyk administračního rozhraní webu. 
CMSAnalyticsDataVšechny20 minutKenticoUkládá uživatelská data pro využití modulem webové analytiky systému Kentico. 
CookieLevelSetNezbytné1 rokCustomUkládá informaci o tom, zda si uživatel nastavil povolenou úroveň cookies (a podle toho řídí zobrazení cookies lišty). 
...další, méně důležité nebo nepoužívané cookies vydávané platformou .NET nebo redakčním systémem Kentico. 

Všechny cookies vydávané systémem Kentico, včetně jejich klasifikace a popisu, najdete zde.  

Cookies